Almahor LabDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Dizajn i programiranje Flash igara Ispis E-mail

Adobe Flash (nekad Macromedia) je grafička i programska platforma koja omogućava mnogobrojna multimedijalna rješenja za internet. Jedan od segmenata multimedije i interakcije su svakako male, zanimljive i atraktivne igre koje se mogu igrati samostalno ili preko interneta.

Od verzije 3 pa do današnjeg Flasha 11 (CS4)  performanse ovog programskog alata se poboljšavaju. Mašta je postala granica.

U Almahor studiju među ostalim se bavimo i razvojem internetskih Flash igara svih tipova. U portfoliu možete pronaći neke od njih.

Kakva je korist od Flash igara?

Flash igre na prvi pogled služe prvenstveno zabavi.

Ali, na drugi pogled:

  • zabava može biti marketinško sredstvo. Mnoge kompanije u svojim marketinškim kampanjama uključuju i tematske Flash igre. Namjena takvih igara nije čista zabava već je njihova uloga da na zabavan način potencijalnim klijentima prenesu i željenu poruku, te promoviraju određeni brand (advergames)
  • raznorodne igre su ponekad samo magnet na internetskim stranicama radi privlačenja pozornosti na ostale dijelove stranica bilo da su nagradne ili služe samo za prikraćivanje vremena
  • socijalna komponenta također nije zanemariva posebno kad se radi o društvenim igrama, a još više multiplayer igrama gdje ljudska interakcija najviše dolazi do izražaja.